คอร์สเรียนออนไลน์ สอนสดเรียนกับครูในห้องเรียนส่วนตัว

(Live on Zoom Premium Application)

1 คอร์ส เรียน 1 เดือน รวม 12 ชั่วโมง เรียนทั้งหมด 8 วัน/ครั้ง

ผู้เรียนต้องเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน/ครั้ง

1 วันเรียน 1.30 ชั่วโมง

ราคาคอร์ส 1800 บาท/คอร์ส


ตารางเรียน

01 Portrait painting in iPad by A.fire Sun + Wed (19.00-20.30)

02 Digital painting in iPad by A.fire Mon + Fri (19.00-20.30)

03 Basic drawing in iPad by A.fire Tue + Thur (19.00-20.30)


ตารางเรียน

04 Beginner Digital Painting Class By A.Boon Thur + Fri (20.00-21.30)

05 Light & Shadow Painting Class By A.Guss Thur + Fri (20.00-21.30)

06 Character Design Class By A.Boon Wed + Sat (20.30-22.00)